5052/UBND-VX
Chi tiết văn bản
5052/UBND-VX
Thẩm định Quy định về phát ngôn, cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 08/07/2013
Người ký Lê Viết Bốn
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c5052.pdf
 Trở về trang trước