12877/UBND-CN
Chi tiết văn bản
12877/UBND-CN
Giao giải quyết đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tại Công văn số 644/BQL-ĐHDA1 ngày 09/9/2020
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT340156498-9-20201600134577680_(chanth)(16.09.2020_06h12p21)_signed.pdf
 Trở về trang trước