172/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
172/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp và tận thu khoáng sản đi kèm tại xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành của Công ty TNHH Đức Thành.
Ngày ban hành 10/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT461080230-1-20221641545567830trangnt09.01.2022_09h05p14_giangld_10-01-2022-10-23-32_signed.pdf
 Trở về trang trước