1572/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1572/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 10/05/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT739896196-5-20221652082450544hoangmc09.05.2022_16h13p40_tuandm_10-05-2022-08-23-07_signed.pdf
 Trở về trang trước