1661/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
1661/UBND-THKH
Cập nhật mã số và tên đơn vị hành chính mới năm 2019
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1661.signed.pdf
 Trở về trang trước