36/GP-UBND
Chi tiết văn bản
36/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước ch Công ty Cổ phần In và Vật tư Ba Đình Thanh Hóa
Ngày ban hành 21/02/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp36.signed.pdf
 Trở về trang trước