195/BC-UBND
Chi tiết văn bản
195/BC-UBND
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Ngày ban hành 28/12/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc195_signed.PDF
 Trở về trang trước