17529/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
17529/UBND-KTTC
Giao tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ.
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 12502_16112023_084215.pdf DT-VBDTPT301058210-11-20231700132051149_(hoangmc)(20.11.2023_09h16p17)_signed.pdf
 Trở về trang trước