3237/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3237/QĐ-UBND
Điều chỉnh nội dung Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 05/4/2023 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2023 theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ
Ngày ban hành 13/09/2023
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT169871455-9-20231694512502440_tungdt_13-09-2023-09-49-21_signed.pdf
 Trở về trang trước