207/GP-UBND
Chi tiết văn bản
207/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty Cổ phần Dược TH PHARMA
Ngày ban hành 25/12/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp207.signed.pdf
 Trở về trang trước