16065/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
16065/UBND-KTTC
Nghiên cứu, tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Như Xuân.
Ngày ban hành 13/10/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT168950467-10-20211634114294759_(hoangmc)(13.10.2021_16h25p11)_signed.pdf
 Trở về trang trước