148/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
148/QĐ-UBND
Thu hồi đất của Công ty Xăng dầu Thanh Hóa tại phường Đông Cương, giao cho UBND thành phố Thanh Hóa quản lý
Ngày ban hành 14/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d148.signed.pdf
 Trở về trang trước