17/GP-UBND
Chi tiết văn bản
17/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH DPP (có trụ sở tại Số 267, Đình Hương, phường Đông Cương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được xả nước thải vào nguồn nước
Ngày ban hành 11/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT586158925-1-20211609725444617tungct04.01.2021_10h40p06_giangld_09-01-2021-07-19-50_signed.pdf
 Trở về trang trước