14040/UBND-NN
Chi tiết văn bản
14040/UBND-NN
Giao thực hiện Công văn số 2485/BKHCN-ƯDCN ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT340277705-9-20221663726460280_(tungct)(22.09.2022_09h08p28)_signed.pdf
 Trở về trang trước