42/GP-UBND
Chi tiết văn bản
42/GP-UBND
Cấp phép cho Công ty Cổ phần Dầu Khí An Lộc, địa chỉ tại số 99 Lê Văn Hưu, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 04/05/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT772740672-4-20231682585715508_(giangld)(04.05.2023_08h40p32)_signed.pdf
 Trở về trang trước