5650/UBND-VX
Chi tiết văn bản
5650/UBND-VX
Phối hợp tuyên truyền với Tạp chí Đời sống & Pháp luật.
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT835585875-4-20211619512224465_(chiennv)(29.04.2021_14h03p48)_signed.pdf
 Trở về trang trước