20/CT-UBND
Chi tiết văn bản
20/CT-UBND
Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 10/07/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT387881724-7-20201594262290500thinhnd10.07.2020_06h23p21_liemmx_10-07-2020-07-55-40_signed.pdf
 Trở về trang trước