7179/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
7179/UBND-KTTC
Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý công ty năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thanh Hóa
Ngày ban hành 25/05/2023
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT509876117-5-20231684920216922_(chiennv)(25.05.2023_10h31p15)_signed.pdf
 Trở về trang trước