96/GP-UBND
Chi tiết văn bản
96/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất cho Công ty TNHH đá tự nhiên Nam Giang
Ngày ban hành 19/06/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp96_signed.pdf
 Trở về trang trước