5715/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5715/UBND-CN
Chấp thuận đấu nối dự án khu du lịch sinh thái Tân Dân tại thị xã Nghi Sơn vào tuyến đường ven biển
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT41597348-4-20211619679187053trangnt29.04.2021_14h04p17_liemmx_30-04-2021-21-50-46_signed.pdf
 Trở về trang trước