51/2006/NQ-HĐND51
Chi tiết văn bản
51/2006/NQ-HĐND
Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành 27/12/2006
Người ký Phạm Văn Tích
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm nq51.doc
 Trở về trang trước