4476/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
4476/UBND-KTTC
Giải quyết bồi thường cho Công ty Cổ phần Dầu khí An Lộc do thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT851426212-3-20211617184810774cuonglv06.04.2021_16h23p30_thinv_07-04-2021-10-02-30_signed.pdf
 Trở về trang trước