3883/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3883/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất làm vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp) phục vụ thi công công trình “Xử lý cấp bách đê hữu sông Chu đoạn K16+700-K24+142, huyện Thọ Xuân”
Ngày ban hành 26/09/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3883.signed.pdf
 Trở về trang trước