1514/UBND-CN
Chi tiết văn bản
1514/UBND-CN
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị gia hạn thời gian lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư phía Nam đô thị trung tâm vùng huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 01/02/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1514_signed.pdf
 Trở về trang trước