6714/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
6714/UBND-CNTT
Giao triển khai thực hiện Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT302263266-5-20241715673653167trangnt15.05.2024_06h56p00_trangnt_15-05-2024-07-49-22_signed.pdf
 Trở về trang trước