55/GP-UBND
Chi tiết văn bản
55/GP-UBND
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế) đối với Công ty TNHH Phát triển Y tế Trung Quân
Ngày ban hành 17/03/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT285171494-3-20221647396358853_giangld_16-03-2022-20-46-47_signed.pdf
 Trở về trang trước