595/UBND-CN
Chi tiết văn bản
595/UBND-CN
Công ty cổ phần dịch vụ may xuất khẩu Xuân Lam đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng và tháo gỡ khó khăn trong chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án nhà máy may xuất khẩu Xuân Lam, huyện Thọ Xuân.
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT578491262-1-20211610357114359_(trangnt)(12.01.2021_17h43p38)_signed.pdf
 Trở về trang trước