1948/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1948/QĐ-UBND
Xếp hạng Quỹ Đầu tư phát triển Thanh Hóa
Ngày ban hành 08/06/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT721750030-6-20211623027651943_tungdt_07-06-2021-17-35-39_signed.pdf
 Trở về trang trước