84/GP-UBND
Chi tiết văn bản
84/GP-UBND
Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế)
Ngày ban hành 31/05/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT413108641-5-20211622195708157_(giangld)(31.05.2021_11h03p29)_signed.pdf
 Trở về trang trước