37/GP-UBND
Chi tiết văn bản
37/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Long Sơn (địa chỉ trụ sở chính: Số 06 đường Voi Phục, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) được thăm dò nước dưới đất theo Thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất Dự án Trung tâm tiêu thụ xi măng Long Sơn, tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 14/04/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT79785674-4-20231681348146252_(giangld)(14.04.2023_16h40p44)_signed.pdf
 Trở về trang trước