7/CT-UBND
Chi tiết văn bản
7/CT-UBND
Chỉ thị tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Ngày ban hành 06/05/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct7_signed.pdf
 Trở về trang trước