14037/UBND-NN
Chi tiết văn bản
14037/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị điều chỉnh ranh giới trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Trang trại Bãi Trành tại xã Bãi Trành, huyện Như Xuân
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT565138462-9-20221663721040729_(tungct)(22.09.2022_09h06p46)_signed.pdf
 Trở về trang trước