8521/UBND-VX
Chi tiết văn bản
8521/UBND-VX
Giao nghiên cứu, tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 2041/SVHTTDL-KHTC ngày 24/6/2020.
Ngày ban hành 30/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT869916827-6-20201593398548674_thinhnd_30-06-2020-08-46-04_signed.pdf
 Trở về trang trước