278/KH-UBND
Chi tiết văn bản
278/KH-UBND
Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2021
Ngày ban hành 29/12/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT295025153-12-20201609142244961dinhquanghung28.12.2020_17h29p24_thinv_29-12-2020-08-26-14_signed.pdf
 Trở về trang trước