10302/UBND-NN
Chi tiết văn bản
10302/UBND-NN
Tặng giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năm 2020
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT653506644-7-20201596104867434_(thinhnd)(30.07.2020_17h50p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước