14234/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14234/UBND-CN
Tạo điều kiện vận chuyển thiết bị, con người để triển khai thi công công trình: Sửa chữa nền, mặt đường, rãnh thoát nước dọc đoạn Km76+600-Km80+860, Quốc lộ 45 tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT8709580-9-20211631524844870_(hoangmc)(14.09.2021_13h55p41)_signed.pdf
 Trở về trang trước