1620/UBND-VX
Chi tiết văn bản
1620/UBND-VX
Giao chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh năm 2020
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1620.signed.pdf
 Trở về trang trước