1265/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1265/QĐ-UBND
Quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 2)
Ngày ban hành 01/04/2024
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT565497153-3-20241711790793842trangnt31.03.2024_10h02p56_tungdt_01-04-2024-08-20-09_signed.pdf
 Trở về trang trước