215/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
215/QĐ-UBND
Chấp thuận Liên danh Công ty cổ phần bất động sản HANO-VID - Công ty cổ phần Trường Thịnh 36 là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư mới phía Tây Bắc đường Cầu Kè, huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 12/01/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT618714565-1-20221641894859049_liemmx_12-01-2022-15-51-15_signed.pdf
 Trở về trang trước