5074/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5074/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 4374/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt chủ trương đầu tư và giao kinh phí hỗ trợ để thực hiện công trình xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố, sửa chữa hư hỏng đảm bảo an toàn hồ đập đối với hồ sông Mực, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 26/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT805485192-11-20201606288594166dinhquanghung25.11.2020_17h01p03_quyennd_25-11-2020-20-10-01_signed.pdf
 Trở về trang trước