113/GP-UBND
Chi tiết văn bản
113/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng và thương mại Huy Hoàng
Ngày ban hành 16/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm  
 Trở về trang trước