11402/UBND-NN
Chi tiết văn bản
11402/UBND-NN
Giao hoàn chỉnh và thẩm định Đề cương chi tiết thực hiện nhiệm vụ “Lập danh mục, phê duyệt và thông báo vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT487179086-8-20221659515021496_(tungct)(04.08.2022_09h24p33)_signed.pdf
 Trở về trang trước