10849/UBND-CN
Chi tiết văn bản
10849/UBND-CN
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (lần 5) Dự án: Nhà máy sản xuất giầy Annora - Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 26/07/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT640683092-7-20211627025514050_(trangnt)(25.07.2021_14h50p53)_signed.pdf
 Trở về trang trước