6705/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
6705/UBND-KTTC
Thúc đẩy công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT762655541-5-20241715647640722_(hoangmc)(14.05.2024_16h32p48)_signed.pdf
 Trở về trang trước