212/TB-UBND
Chi tiết văn bản
212/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình và triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 09/11/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT340690739-11-20201604890396388_(trangnt)(09.11.2020_11h51p57)_signed.pdf
 Trở về trang trước