18593/UBND-NN
Chi tiết văn bản
18593/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty TNHH 005 Reo Huê về xin gia hạn thời gian sử dụng đất để thực hiện dự án khu cây xanh dịch vụ thể thao tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT693135098-11-20211637692126195_(tungct)(24.11.2021_13h38p55)_signed.pdf
 Trở về trang trước