626/UBND-NN
Chi tiết văn bản
626/UBND-NN
Công ty Cổ phần Xe khách Thanh Hóa đề nghị nâng thời hạn thuê đất dự án Khách sạn Hoa Hồng tại phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT254607095-12-20201608688775183tungct12.01.2021_14h12p33_tungct_12-01-2021-22-37-06_signed.pdf
 Trở về trang trước