15919/UBND-VX
Chi tiết văn bản
15919/UBND-VX
Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021
Ngày ban hành 12/10/2021
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT384182817-10-20211633923593068_(thihv)(11.10.2021_16h50p55)_signed.pdf
 Trở về trang trước