2/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2/CĐ-UBND
Ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
Ngày ban hành 03/06/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm cd02_signed.PDF
 Trở về trang trước