74/GP-UBND
Chi tiết văn bản
74/GP-UBND
Giấy phép khai thác khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại xã Yên Lạc, huyện Như Thanh đối với Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Thanh Sơn
Ngày ban hành 13/05/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT432824226-4-20211619323177243_(giangld)(13.05.2021_07h20p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước